Mokyklos unikalumas

Inovatyvi mokykla

Meridiano licėjus – tai inovatyvi mokykla, taikanti pačius pažangiausius ugdymo metodus, diegianti interaktyvų mokymą ir besiorientuojanti į stiprų mokinių paruošimą konkursams ir olimpiadoms.

 

Mokyklos unikalumas

- mokymąsi lietuvių kalba pagal bendrąsias programas deriname su Tarptautine Kembridžo mokymo programa. Didžiuojamės būdami pirmąja mokykla Lietuvoje, kuri pradėjo taikyti Kembridžo mokymo programos neformaliojo švietimo pamokas;
- Taip pat didelis dėmesys Meridiano licėjuje yra skiriamas inovatyvių technologijų panaudojimui pamokose, o ugdyme vieną aukščiausių vietų užima patyriminis mokymas;
- Mokykloje itin puoselėjama skaitymo kultūra, kasmet vykdomi STEAM, socialiniai – pilietiniai projektai, pasirinkimo
galimybė - Tarptautinis klausimynas ,,The MAPP'';
- Mokykloje daug dėmėsio skiriama efektyviam visapusiškos asmenybės ugdymui: vykdoma Tarptautinė Dofe, ,,Character school'', Meridiano licėjaus mokinio savęs pažinimo ir tobulinimo programa.

 

Saugi ir jauki aplinka

- Klasėse mokosi daugiausia 18 mokinių
- Įrengta kompiuterių klasė
- Atnaujinta chemijos ir fizikos laboratorija
- Tvarkinga valgykla
- Mokiniams pritaikyta žaidimų aikštelė lauke
- Interaktyvios grindys, stalo tenisas ir stalo futbolas koridoriuje

 

Ugdymo procesas

- Pamokose ugdymas lietuvių kalba
- Vystomi gebėjimai laisvai vartoti anglų kalbą 
- Tarptautinės Kembridžo mokymo programos neformaliojo švietimo pamokos
- Pažangiausių IT galimybių taikymas 
- Naujausia literatūra
- Integruotos pamokos
- Stiprus ir profesionalus kolektyvas: aukštos kvalifikacijos pedagogai iš Lietuvos ir užsienio
- Paruošimas tarptautiniams konkursams ir olimpiadoms
- Ypatingas dėmesys gabių vaikų ugdymui
- Nuolat atnaujinama biblioteka

 

Saugumas mokykloje

- Įdiegtos stebėjimo kameros
- Veikia magnetinės įėjimo kortelės 

 

Pailginta mokymosi dienos grupė

- Mokinių užimtumas mokykloje nuo 8.00 iki 18.00 val.
- Organizuojama namų darbų ruoša
- Įdomi ir turininga popamokinė veikla
- Organizuojami sportiniai, šokių, dailės, kalbų būreliai
- Koridoriuose galimybė žaisti šachmatais, tenisą, stalo žaidimus 

 

Vaiko gerovei

- Psichologo, logopedo, socialinio pedagogo paslaugos
- Medicininė priežiūra

 

Tėvelių dalyvavimas mokyklos gyvenime

- Seminarai, paskaitos, susitikimai-pokalbiai su specialistais
- Internetinis puslapis, facebook'o/ instagram'o paskyra su visa naudinga informacija 

 

Dėmesys sveikai gyvensenai

- Įvesta rytinė mankšta 
- Ekologijos projektai mokykloje, Lietuvoje ir užsienyje
- Sveikatinimo programos („Dantukų saugojimo savaitė“, „Švarios rankytės – puiki sveikatytė“)
- Sveikuolių šventės („Maisto išdaigos“)
- Sveikatingumo savaitė („Judėk linksmai – gyvenk sveikai“)

 

Aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose

- Konkursai ir olimpiados, vykstančios Vilniaus mieste ir šalyje
- Mokykloje organizuojami Tarptautiniai konkursai: Pangea, Vilipo, Owlypia, prie kurių organizavimo prisideda ir mokiniai

 

Profesinis mokytojų tobulinimas

- Mokymai dirbti su inovatyviomis technologijomis
- Logopedės, psichologės organizuojami seminarai
- Anglų kalbos kursai
- Skatinamas IT taikymas pamokose