Ką laviname?

 

Gabumus galima apibrėžti kaip individualias psichologines žmogaus savybes, lemiančias vienokios ar kitokios jo veiklos sėkmę (Psichologijos žodynas, 1993).

Šiuolaikinėje sampratoje, kalbant apie gabumus, nepakanka kalbėti vien tik apie intelektinius gebėjimus. Žinomiausias šių laikų atstovas, teigiantis, jog ne vien intelekto matas yra svarbus, yra H. Gardneris. Pagal jo daugialypio intelekto teoriją, žmogaus intelektas yra daugialypis, skirtingose veiklos srityse pasireiškia skirtingos intelekto rūšys.

H. Gardnerio išskirtos intelekto rūšys dažnai suvokiamos kaip tam tikrų sričių gebėjimai, kurie turėtų būti įvertinami ir ugdomi, o gabumų apibrėžimai ir modeliai, kuriais pabrėžiamas intelekto daugialypumas, laikomi labiau atitinkančiais šiuolaikinį požiūrį.
Kiekvienas turi savitą unikalią intelektų kombinaciją. H.Gardneris mano, kad dažniausiai žmoguje dominuoja 2–3 intelekto rūšys. Tas unikalumas ir apsprendžia individualų mokiniui priimtiną mokymosi būdą, stilių.

Remiantis H. Gardnerio (1983) teorija, yra išskiriamos viena nuo kitos nepriklausančios intelekto rūšys:

•      Kalbinis intelektas – gerai išvystyti kalbiniai gebėjimai ir jautrumas žodžių skambesiui, ritmui ir prasmėms.
•      Loginis-matematinis intelektas – gebėjimas abstrakčiai samprotauti, skirti loginius ar skaičių dėsningumus.
•      Muzikinis intelektas – gebėjimas kurti ir pajusti ritmą, garso aukštumą ir tembrą.
•      Erdvinis intelektas – gebėjimas tiksliai suvokti vizualinį ir erdvinį pasaulinį ir kurti bei keisti jį pagal savo suvokimą.
•      Kūno-kinestetinis intelektas – gebėjimas kontroliuoti savo kūno judesius ir meistriškai valdyti objektus.
•      Gamtinis intelektas – gebėjimas atpažinti ir skirstyti kategorijomis augalus, gyvūnus ir kitus gamtos objektus.
•      Tarpasmeninis intelektas – gebėjimas skirti žmonių nuotaikas, temperamentą, motyvaciją bei troškimus ir tinkamai į juos reaguoti.
•      Asmeninis intelektas – gebėjimas įsigilinti į savo jausmus ir gebėjimus, mokėjimas juos skirti bei jais remtis kontroliuojant savo elgesį, pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.
•      Egzistencinis intelektas – gebėjimas suprasti bei kelti klausimus apie žmogaus egzistavimą, t.y. gyvenimo prasmę, mirtį ir pan.
 
Remiantis šia teorija, VIMS-International Meridian School mokykla siūlo neformalųjį ugdymą, kuris skatina ir ugdo visas daugialypio intelekto rūšis.

 

Kas yra popamokinė neformaliojo ugdymo veikla? 
Tai ne tik įvairūs užsiėmimai, konkretūs būreliai ar sportiniai iššūkiai. Tai kartu gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, gebėjimas kritiškai mąstyti, nebijojimas kurti ar išbandyti savo jėgas.

Popamokinė veikla neturi būti tik hobis. Tai turi būti veikla, kuriai reikia pastangų, skatinančių judėti link asmenybės tobulėjimo. Pavyzdys: kompiuteriniai žaidimai gali būti hobis, tačiau jei tą susidomėjimą perkelsime į aukštesnį lygį, pavyzdžiui, programavimą - tai taps tobulėjimą skatinančia popamokine veikla.

Kiekvienoje neformaliojo ugdymo veikloje galime atrasti pažinimą skatinančių metodų ir veiklų. Mūsų tikslas suteikti mokiniams kuo platesnį ir įvairesnį veiklų pasirinkimą, jog kiekvieno noras pažinti būtų atrastas. Būtent todėl siūlome įvairiausias veiklas, į kurias įtraukiame ir savanorystės bei socialinių iniciatyvų praktiką. Tikime, kad pasaulio pažinimui yra būtinas visų spalvų ir visų emocijų pažinimas.