Administracija

Mokyklos bendrinis paštas:
info@meridianolicejus.lt

Saim Sayin
Mokyklos steigėjas
direktorius@meridianolicejus.lt

Jolanta Riaukienė
Mokyklos vadovė-koordinatorė
jolanta.riaukiene@meridianolicejus.lt

Jūratė Martinaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 0-8 kl.
jurate.martinaitiene@meridianolicejus.lt

Laura Markevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 9-12 kl.
laura.markeviciene@meridianolicejus.lt

Vida Tumėnaitė-Berniukevičienė
Komunikacijos vadovė
info@meridianolicejus.lt