Meninė veikla

Meninė veikla

VIMS - International Meridian School ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikai dailės užsiėmimų metu jau puikiai naudojasi teptukais ir kitomis meninėmis priemonėmis