Mūsų komanda

Meridiano licėjaus pedagogai 2023-2024 m.m.

 

Administracija

Saim S.

Mokyklos steigėjas

Jolanta R.

Vadovė-koordinatorė

Jūratė Mart.

Pavaduotoja ugdymui, 10 klasės vadovė

Laura M.

Pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja, 7B klasės vadovė

Vida T. B.

Komunikacijos vadovė

Greta J.

Administratorė, popietinės grupės mokytoja

Indrė M.

Administratorė (vaiko priežiūros atostogose)

Viktorija L.

Neformalaus ugdymo vadovė, 12 klasės vadovė

Fatih G.

Socialinis pedagogas

Julija K.

Psichologė

Laura V.

Logopedė

Elvar G.

Informacinių technologijų specialistas

Rasa A.

Finansininkė

Mokytojai

Julius M.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas, 11A klasės vadovas

Gintaras I.

Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas, 8A klasės vadovas

Igoris Z.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Arūnas D.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Irma V.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 9 klasės vadovė

Jurgita S.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Janina L.

Išlyginamosios lietuvių kalbos programos mokytoja, popietinės grupės mokytoja

Aušrinė B.

Anglų kalbos mokytoja, 11B klasės vadovė

Danutė R.

Anglų kalbos mokytoja

Rūta Ž.

Anglų kalbos mokytoja, Cambridge English teacher

Stephen D.

Anglų kalbos mokytojas, Cambridge English teacher

Sigita P.

Vokiečių ir anglų kalbų mokytoja

Corinne G.

Prancūzų kalbos mokytoja

Aniceta A.

Rusų kalbos ir gyvenimo įgūdžių mokytoja, 6 klasės vadovė

Regina R.

Matematikos mokytoja

Inga L.

Matematikos mokytoja, 5B klasės vadovė

Emrah O.

Cambridge Math teacher

Daiva Ž.

Istorijos mokytoja

Povilas S.

Geografijos, pilietiškumo ugdymo mokytojas

Gabija S.

Fizikos mokytoja

Bilal O.

Cambridge Physics teacher

Laurynas A.

Chemijos mokytojas, Cambridge Chemistry teacher

Vilma B.

Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja

Zarina S.

Cambridge Biology teacher, Cambridge Programe Coordinator

Danutė B.

Ekonomikos mokytoja

Giedrė P.

Informacinių technologijų mokytoja

Tatjana K.

Muzikos mokytoja, 7A klasės vadovė

Rita U. K.

Dailės mokytoja

Alina O.

Technologijų mokytoja, 5A klasės vadovė

Irena B.

Technologijų, verslumo mokytoja

Evaldas L.

Fizinio ugdymo mokytojas, 8B klasės vadovas

Rolandas M.

Fizinio ugdymo mokytojas

Daiva K.

Šokių mokytoja

Violeta Irena G.

Šokių mokytoja

Jūratė Mik.

Ikimokyklinės grupės vadovė

Rima Z.

Ikimokyklinės grupės vadovė, bibliotekininkė

Rita B.

1 klasės vadovė

Rimutė Ž.

2 klasės vadovė

Daiva M.

3 klasės vadovė

Donata G.

4 klasės vadovė

Jolanta J.

Popietinės grupės mokytoja

Alė R.

Popietinės grupės mokytoja

Meral Y.

Popietinės grupės mokytoja