Išlyginamoji lietuvių kalbos programa

Išlyginamosios lietuvių kalbos pamokos 0-4 kl. mokiniams (kitakalbiams):

  • lietuvių kalbos mokymas pradedantiesiems;
  • lietuvių kalbos ugdymas: klausymas, kalbėjimas, skaitymas, rašymas;
  • žodyno plėtimas, teksto suvokimo įgūdžių ir kūrybiškumo lavinimas;
  • kompetencijų ugdymas Bendrųjų programų turiniu;
  • individualių mokymosi sunkumų nustatymas ir pagalba juos įveikiant;
  • darbas mažose grupelėse (2-4 mok.) arba individualus mokymas(is).

Išlyginamųjų lietuvių kalbos pamokų mokytoja

Janina Lekavičienė