17 priežasčių prisijungti prie Meridiano licėjaus bendruomenės

17 priežasčių prisijungti prie Meridiano licėjaus bendruomenės

 

1. 18 metų patirtis

2. Aukštos kvalifikacijos pedagogai iš Lietuvos ir užsienio

3. Nedidelės klasės  

4. Saugi, estetiška ir jauki aplinka 

5. Inovatyvių technologijų panaudojimas pamokose

6. Efektyvus visapusiškos asmenybės ugdymas

7. Patyriminis mokymas

8. Puoselėjama ir skatinama skaitymo kultūra

9. STEAM projektai

10. Socialiniai-pilietiniai projektai

11. Tarptautinis karjeros klausimynas (MAPP)

12. Tarptautinė DofE programa

13. MOKYKLOS UNIKALUMAS - mokymąsi lietuvių kalba deriname su  Tarptautine Kembridžo mokymo programa

14. Aktyvus dalyvavimas Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose

15. Įdomi, turininga popamokinė veikla

 

16. Tarptautinė karjeros planavimo platforma - Cidentify

17. Puoselėjamos kasmetinės bendruomenės tradicijos